Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Oplopend tekort aan medewerkers sector zorg en welzijn in Flevoland

Juli 2018

Het tekort aan medewerkers voor de sector zorg en welzijn neemt toe. Dit geldt landelijk maar ook voor Flevoland. De sector die enkele jaren geleden nog te kampen had met bezuinigingen en daardoor een overschot aan personeel, heeft nu grote personeelstekorten.

Wanneer we geen extra actie ondernemen lopen de tekorten in Nederland zorgbreed op tot bijna 95 duizend medewerkers. Voor Flevoland wordt in 2021 een totaal tekort voor de sector Zorg en Welzijn verwacht van 1.414 medewerkers. En de trend voorspelt na 2021 nog grotere tekorten.

De grootste tekorten worden voorspeld voor het verzorgend en verplegend personeel, de doktersassistenten en de sociaal agogische functies. Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de te verwachte overschotten en tekorten per kwalificatie, zie onderstaande tabel.

Van verzorgende en verpleegkundige functies (van helpende tot en met de hbo-verpleegkundige) wordt in 2021 een gezamenlijk tekort verwacht van ruim 900 medewerkers. Een van de redenen voor de tekorten is overigens de extra vraag naar personeel die is ontstaan door de invoering van het Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg. Om in de verpleeghuizen en de overige branches binnen de sector de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden zijn er de komende jaren nog vele extra handen nodig.

Uitzonderingen hierop zijn de functies Zorghulp, Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) en Medewerkers Sociale Dienstverlening. Voor deze functies worden geen tekorten verwacht. Er worden ook geen overschotten verwacht op deze functies, waardoor ze niet kunnen bijspringen voor de tekorten.

Wanneer we kijken naar de omliggende regio’s, dan blijkt het probleem nog groter. De verwachte tekorten  in omliggende regio’s – met name Amsterdam en Utrecht – zijn aanzienlijk hoger dan in Flevoland. Vanuit deze regio’s zal naar verwachting getrokken worden aan het Flevolands personeel.

Bron: Prismant: Regionaal Model Zorggebruik op basis van o.a. CBS, PFZW, Vektis, CPB en AZW.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie