Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Factsheet huisartsenzorg in Flevoland

Hoe gaat de vraag naar huisartsenzorg in Flevoland zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Hoeveel personele capaciteit staat daar tegenover? Sluiten vraag en aanbod van opleidingsplaatsen op elkaar aan? Hoe ervaren huisartspraktijken de werkdruk; voor welke functies ervaren zij tekorten en met welke oplossingen zijn zij bezig?

Conclusies voor Flevoland
Nivel en Prismant onderzochten de regionale capaciteit in de huisartsenzorg. In deze factsheet worden de belangrijkste bevindingen voor Flevoland uiteengezet. Opvallend voor de regio Flevoland is dat:

-Er in Flevoland relatief veel solo praktijken zijn;
-De patiëntenpopulatie verandert naar meer 65+ en meer chronisch zieken, wat een veranderende zorgvraag tot gevolg heeft;
-Het aanbod aan stageplaatsen voor doktersassistenten ruim voldoende lijkt om aan de vraag vanuit de opleidingen te voldoen. In de praktijk blijken er vaak minder plaatsen aangeboden te worden dan er in theorie beschikbaar zouden zijn en is vraag en aanbod van stages vooralsnog moeilijk inzichtelijk te maken. Nader onderzoek hiernaar is wenselijk;
-Praktijken aangeven een (groot) tekort aan huisartsen, maar ook aan doktersassistenten te verwachten;
-De prognoses ondersteunen dit beeld m.b.t. doktersassistenten, maar niet m.b.t. huisartsen, daarvoor voldoet de toename in het aantal huisartsen aan de verwachte stijging van de zorgvraag;
-De ervaren werkdruk met name bij huisartsen en doktersassistenten hoog is;
-Het voorzieningenniveau onder druk staat;
-De helft van de praktijken kon in de afgelopen 5 jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen, en twee van de drie verwacht dit in de komende vijf jaar te moeten doen;

Factsheet huisartsenzorg in Flevoland.pdf- 1.65 MB

Gericht beleid is nodig om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Een tekort aan waarnemers kan extra druk leggen op de huisartsenpost. Daarom is het belangrijk beleid in samenhang te ontwikkelen.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie