Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie

Flevolandse personeelstekort in de zorg verdriedubbelt in 2030

Er is een nijpend tekort aan personeel in de zorg. De coronacrisis heeft dit nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt. In 2020 liep het personeelstekort in de sector zorg en welzijn in Flevoland al op tot 1.500 werknemers. Als er niets verandert in de aanpak, loopt het tekort op tot 4.700 medewerkers in 2030. Dit tekort stijgt in Flevoland veel sterker dan in de rest van Nederland. Het aantal ouderen groeit twee keer zo snel en daardoor ook de zorgvraag. Het aantal jongeren neemt daarentegen af, waardoor de instroom van nieuwe medewerkers vanuit zorgopleidingen daalt. Dat valt te lezen in de jaarlijkse Arbeidsmarktpublicatie van CMO Flevoland-Zowelwerk.

Zeer krappe arbeidsmarkt verwacht in 2030

Uit de cijfers blijkt ook dat in 2020 er 166 vacatures voor elke 100 werkzoekenden waren. In 2030 worden dat 300 vacatures per 100 werkzoekenden, bijna een verdubbeling. De beroepsgroep verzorgenden schiet zelfs door naar 2.000 vacatures per 100 werkzoekenden. Ook voor verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau wordt een extreme spanning op de arbeidsmarkt verwacht. Voor deze beroepsgroepen stijgt de verhouding naar 1.300 vacatures voor 100 werkzoekenden. Ook voor de meeste andere beroepsgroepen nemen de tekorten en spanning op de arbeidsmarkt In Flevoland toe, blijkt uit de arbeidsmarktpublicatie.

Grote opgave

Eefke Meijerink, directeur CMO Flevoland-Zowelwerk: “We staan in Flevoland voor een grote opgave. De cijfers uit onze publicatie laten zien dat goede en bereikbare zorg voor iedere Flevolander in de toekomst onder druk staat. Er gebeurt gelukkig al veel, maar de focus ligt daarbij vooral op instroom en behoud van medewerkers. Dat alleen is niet genoeg. We moeten anders kijken, anders doen. Er is meer samenwerking nodig en er is aandacht nodig voor anders organiseren: hoe kunnen we meer doen met minder menskracht? Dit kan alleen als alle partijen samenwerken en in een hogere versnelling.”

Actieagenda

Een aantal partijen wil de oplopende tekorten niet afwachten en komt in actie. CMO Flevoland-Zowelwerk heeft samen met werkgevers in zorg en welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV het initiatief genomen tot de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF). Een concrete actieagenda met als ambitie: voorkomen dat het arbeidsmarkttekort verder is toegenomen in 2025.

Deze agenda bestaat uit concrete acties en projecten die komende jaren worden opgepakt. Om te zorgen voor voldoende beschikbare mensen, moeten meer mensen gaan kiezen voor een baan in zorg en welzijn. Jongeren maar ook mensen die nu werken in andere sectoren. Daarvoor zijn meer leerwerkplekken nodig met daarbij voldoende en betere begeleiding. Maar er moet ook gezorgd worden dat er minder zorgprofessionals kiezen voor een baan buiten de sector. Door bijvoorbeeld meer doorgroeimogelijkheden te bieden, te investeren in werkgeluk en vitaliteit en de werkdruk en het ziekteverzuim te verlagen.

Wilma Luchies, manager Ondersteunende Diensten en verantwoordelijk voor HRM in het MT bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL): “De tekorten zijn niet nieuw. We zetten binnen ZONL al in op bijvoorbeeld goed begeleide opleidingsplekken voor zij-instromers, maar ook op het inzetten van technologie in het werk- en zorgproces en het vereenvoudigen en verbeteren van de start van iedere nieuwe medewerker bij ons. We hebben aandacht voor ieders talent en ontwikkelwensen en hebben een groot aanbod in opleidingen en trainingen. Toch zien we dat dat niet genoeg is. We moeten samen met andere werkgevers in de zorg en welzijn in de regio, de zorg anders organiseren. De samenwerking met betrekking tot personele inzet gedurende de coronacrisis heeft ons al veel opgeleverd. Nu is het belangrijk dit vast te houden. Met de samenwerking binnen de HCA ZWF kunnen we bestaande initiatieven op een hoger niveau krijgen, samen nadenken over nieuwe mogelijkheden en nieuwe acties meer slagkracht geven.”

Na de zomervakantie worden de gemaakte afspraken door alle betrokken partijen ondertekend.

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Meer informatie